مدیران و اعضای هیئت مدیره

 • بهزاد گنجی
  • سمت رییس هئت مدیره
  • نام و نام خانوادگی بهزاد گنجی
  • اطلاعات تماس 17 - 02122135814
  • پست الکترونیک behzad@ariantarabar.com
  • تحصیلات دیپلم
 • آرش عالمی
  • سمت مدیرعامل
  • نام و نام خانوادگی آرش عالمی
  • اطلاعات تماس 02122135814-17
  • پست الکترونیک a.alemi@ariantarabar.com
  • تحصیلات لیسانس
 • رضا سپهر
  • سمت مدیر بازرگانی
  • نام و نام خانوادگی رضا سپهر
  • اطلاعات تماس 02122135814-17
  • پست الکترونیک bd@ariantarabar.com
  • تحصیلات لیسانس
 • امید پرنیخ
  • سمت مدیر مالی
  • نام و نام خانوادگی امید پرنیخ
  • اطلاعات تماس 02122135814-17
  • پست الکترونیک accounting@ariantarabar.com
  • تحصیلات فوق لیسانس